Služby

ÚČETNICTVÍ

Poskytujeme komplexní vedení účetní agendy pro fyzické i právnické osoby.

Upřednostňujeme individuální přístup dle potřeb klienta. Pravidelné výstupní informace o stavu hospodaření jsou přínosem pro Vaše plánování o vývoji firmy.

Specializujeme se zejména na:

 • Účetnictví a daňovou evidenci
 • Jednorázové zpracování účetnictví
 • Zpracování účetní uzávěrky
 • Evidence majetku
 • Finanční analýzy a výkazy
 • Správa záznamní povinnosti
 • Odborný dohled a metodický dozor
 • Zastupování klienta při kontrolách a místních šetření
 • Zpracování žádostí pro Finanční úřad
 • Zpracování statistických výkazů pro Český statistický úřad
 • Zpracování vnitropodnikových směrnic
 • Komplexní poradenství

MZDY

Mzdy patří k citlivému oboru u každého zaměstnavatele. My Vám dle aktuálních předpisů s individuálním a diskrétním přístupem zpracujeme mzdy dle potřeb a požadavků daného provozu.

Zajistíme pro Vás veškerou administrativu spojenou s vedením mzdové a personální agendy včetně podání na příslušné pojišťovny. Zastoupíme Vás při pravidelných kontrolách u těchto institucí.

S důkladnou pozorností zejména zajišťujeme:

 • Pracovně právní poradenství
 • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců
 • Měsíční zpracování mezd
 • Zpracování měsíčních hlášení sociálního a zdravotního pojištění
 • Výpočty případných exekučních srážek ze mzdy
 • Příprava převodních příkazů
 • Zajištění zasílání výplatních pásek
 • Zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • Vystavení potvrzení pro Úřad práce
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění zaměstnanců
 • Vyúčtování daně z příjmu
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou
 • Evidence předepsané statistiky mezd
 • Zpracování výstupních dokumentů při ukončení pracovního poměru

DANĚ

Pomůžeme Vám při zpracování daňových přiznání a kontrolních hlášení společně s následným elektronickým podáním.

Máme bohaté odborné zkušenosti s českým daňovým systémem a jeho problematikou.

Jsme připraveni Vám pomoci s poskytnutím poradenství souvisejícího s českou daňovou legislativou, především k těmto daním:

 • Daň z příjmu
 • Daň z přidané hodnoty (včetně povinných hlášení)
 • Daň silniční

PORADENSTVÍ

EET - elektronická evidence tržeb

Vztahuje se na Vás dříve nebo později povinnost EET - elektronické evidence tržeb? Potřebujete pomoci s registrací a získáním autentizačních údajů a certifikátů? Obraťte se na nás, pomůžeme Vám i v návaznosti na náš účetní software a můžete začít jednoduše evidovat.

Účetnictví online z Vašeho tabletu či mobilního telefonu.

Chcete mít Vaše účetnictví stále aktuální s možností fakturace, a vždy k dispozici pro Vaši kontrolu?

Umožníme Vám v rámci našich účetních služeb zjednodušit Váš podnikatelský život. Stačí vlastnit libovolné zařízení s připojením k internetu. Získáváte tím mnoho výhod:

 • Možnost zvolení vzhledu faktur
 • Máte zajištěné případné legislativní změny
 • Ovládání je opravdu velice jednoduché a rychlé
 • Faktury můžete okamžitě odesílat na zákazníkův e-mail